FINANSIELL INFORMATION

Här hittar ni all finansiell information om Hybricon:
Nordic SME på Nordic Growth Market

HYBRICONS PRESSRUM

Senaste nyheter om Hybricon hittar du här

FINANSIELL KALENDER

Hybricon lämnar ekonomisk information enligt följande plan.

Delårs-rapport kvartal 2
2024-08-13

Delårsrapport kvartal 3
2024-10-22

Bokslutskommuniké kvartal 4
2025-02-11