FINANSIELL INFORMATION

Här hittar ni all finansiell information om Hybricon:
Nordic SME på Nordic Growth Market

HYBRICONS PRESSRUM

Senaste nyheter om Hybricon hittar du här

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2024

Nedan hittar ni underlag (kompletteras) till Hybricons årsstämma den 7 maj 2024 kl. 13 på adressen Strömvägen 4 i Umeå:

FINANSIELL KALENDER

Hybricon lämnar ekonomisk information enligt följande plan.

Delårsrapport kvartal 1
2024-05-07

Årsstämma
2024-05-07

Delårs-rapport kvartal 2
2024-08-13

Delårsrapport kvartal 3
2024-10-22

Bokslutskommuniké kvartal 4
2025-02-11