OM
HYBRICON

VISION

Hybricons vision är att vara ett ledande kunskapsföretag inom elektrifiering med fokus på projektutveckling, projektledning, energilagring samt försäljning av laddstationer.

AFFÄRSIDÉ

Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare.

Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO.

HISTORIK

Hybricon vilar på en bakgrund där bolaget startade som ett innovativt industriföretag och grundades för att möta behoven av nya fossilfria lösningar för städers kollektivtrafik, primärt busstrafik. När Hybricons bussar, med extremt högt innovativt innehåll, skulle kommersialiseras mötte bolaget utmaningar på en marknad som starkt påverkades av stora konkurrenter, samt lagstiftningen kring offentlig upphandling. I upphandlingar där Hybricon hade de mest innovativa lösningarna, kunde vinnande anbudsgivare hitta andra parametrar att driva igenom sina anbud på. Detta ledde i slutändan till att Hybricon förlorade ett antal affärer till större och mer mogna konkurrenter.

För att stärka sin position skrev Hybricon den 26 mars 2019 på ett distributionsavtal med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry Co, Ltd (King Long). Avtalet innebar att Hybricon erhöll exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmark samt därtill tillhörande service- och eftermarknadstjänster.

När Hybricon tog rollen som återförsäljare av bussar med en av världens största leverantörer av elbussar, var det också logiskt att inleda försäljning av laddstationer, i stället för att som tidigare svara för tillverkning och utveckling på egen hand. I slutet av 2022 inleddes därför samverkan med Shenzhen Winline Technology (Winline). Hybricon har sedan avtalet tecknades arbetat med försäljning av bolagets produkter på den svenska marknaden.

Under samma år som återförsäljaravtalet med Winline blev klart investerade Hybricon också i egen utrustning för energilagring. Detta gjordes genom att köpa ett så kallat Voltpack Mobile System (VMS) från Northvolt. Målsättningen med denna investering är att erbjuda bolag och andra organisationer temporära lösningar där behov finns av fossilfri energi. Därigenom kan dessa organisationer också lösa delar av sina miljömål och energibehov via avtal med Hybricon.

Investeringen i energilagring har också lett till att bolaget snabbt fått kontakter och avtal med stora arrangemang inom kultur-och idrottssektorn. Med dessa avtal som plattform har ett antal kontaktytor skapats mot de kommuner och regioner där festivalerna och idrottsarrangemangen anordnas. Festivaler och idrottsarrangemang är viktiga för besöksnäring och näringslivsutveckling i de kommuner de anordnas.

I dessa kontaktytor finns potentiella möjligheter för Hybricon att inte bara elektrifiera idrotts-och kulturarrangemang, utan också leda andra offentligt finansierade projektverksamheter och större projekt inom ramen för den gröna omställningen. På detta sätt skulle Hybricon kunna bidra till en miljöpositiv samhällsutveckling i de orter och regioner som står värd för dessa event.

Under de senaste två åren har Hybricon således genomgått en omvandling från att vara ett innovativt industriföretag till att vara ett innovativt tjänsteföretag där högteknologiska produkter från etablerade världsföretag fortfarande utgör en grund.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av temporär energilagring, hållbar och bullerfri kollektivtrafik och effektiv laddning på din ort? Tveka inte att kontakta oss.

IR & Media

Välkommen till vårt pressrum. Här finns nyheter och pressmeddelanden om en del av allt som händer hos oss på Hybricon.