Styrelse Hybricon

 

Martin Rogersson

Martin Rogersson

Född 1969. Ordförande sedan maj 2018. Styrelseledamot sedan mars 2015.

Rogersson driver Ranriki vars huvudsakliga verksamhet består av skogsförvaltning. Rogersson har en examen i Maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning på tillverkningssystem. Rogersson har tidigare haft bland annat följande befattningar President Global Production, Dynapac Group AB (2005 – 2007), Inköpsdirektör för Business Line Compact Equipment, Volvo Construction Equipment, Konz, Tyskland (1999 – 2005) samt Sourcing Manager, De Laval AB. Rogersson har lång erfarenhet och kunskap inom framförallt industriella verkstadsprocesser som supply chain och produktutveckling samt gedigen insyn i upphandlingsprocessen inom stora OEM, inte minst inom industriella fordonsbranschen. Har gått Certifieringsutbildning på Styrelseakademien.

Övriga engagemang:

Funktion Företag Org.nr
Suppleant, VD Catch Ventum AB 556990-3643

Avslutade styrelseuppdrag (de senaste fem åren): Inga.

Anders Finne

Född 1979. Styrelseledamot sedan maj 2023.

Anders är Managing Partner på konsultföretaget SLG.Consulting. Han har en magisterexamen i ekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Anders har tidigare arbetat på bl.a. Svennerstål & Partners som konsult samt på BAE Systems, KWH Mirka och Pihlajalinna i olika linjechefsbefattningar. Han är även delägare i investeringsföretaget Thriambos genom vilket han har investerat i Hybricon. Anders har 20 års erfarenhet av att utveckla och leda verksamheter av varierande storlek i internationella miljöer. Till hans huvudsakliga fokusområden hör ledarskap, organisation och affärsutveckling.

Övriga engagemang:

Funktion Företag Org.nr
VD och ordförande

Styrelsemedlem

Ordförande

Styrelsemedlem

 

SLG Consulting

Thriambos Ab Oy

Coast Consulting Ab Oy

Stedox Ab Oy

3155400-6

2902039-8

2110195-1

3006223-7

 

Avslutade styrelseuppdrag (de senaste fem åren):

Styrelsemedlem                    Ingves & Svanbäck Ab Oy                     2626335-1

 

Per-Erik Bjurenborg

Född 1962. Styrelseledamot sedan maj 2021

Per-Eric har lång erfarenhet som vd och företagsledare för flera bolag inom kollektivtrafik och renhållning/återvinning. Per-Eric har vidare en bred och gedigen erfarenhet som bland annat omfattar tjänster som produktionsdirektör, tekniskdirektör och säljchef. Per-Eric har skaffat sig en stor erfarenhet inom vd-styrelse- och ägarfrågor, generellt chefskap, operativt ledarskap, strategiutveckling, säljutveckling och förvärv/avyttring av bolag.

Övriga engagemang:

Funktion Företag Org.nr
VD Verdis AB 556749-8026
VD Nordren AB 559141-0823
VD Craft Tech Sverige AB 556666-7035
Ledamot Cube III Environment Nord BidCo AB 559445-3184
Ledamot AB Bjurenborg Consulting 559215-9577

 

Avslutade styrelseuppdrag (de senaste fem åren): Inga.

 

Mårten Fuchs

Född 1974. VD sedan maj 2020.

Mårten har arbetat i större internationella företag som Volvo CE och Atlas Copco såväl som mindre till medelstora företag som Ålö och Delete. De senaste uppdragen har varit antingen som platschef eller VD i dynamiska miljöer både i Sverige och USA. Han är utbildad civilekonom med en bred erfarenhet inom Produktion, Försäljning & Eftermarknad. Idag fungerar Mårten som VD och Marknadschef i Hybricon.

Övriga engagemang:

Funktion Företag Org.nr
Ordförande Lakota Management AB 559112-6577
Ledamot GoTan Rentals AB 559321-5196

Avslutade styrelseuppdrag (de senaste fem åren):

Funktion Företag Org.nr
Ordförande Auricom 559123-6335

 

 

Ledande befattningshavare

Namn Befattning Födelseår
Mårten Fuchs VD 1967
Sebastian Bauer CFO 1987

 

Mårten Fuchs

Född 1974. VD sedan maj 2020.

Mårten har arbetat i större internationella företag som Volvo CE och Atlas Copco såväl som mindre till medelstora företag som Ålö och Delete. De senaste uppdragen har varit antingen som platschef eller VD i dynamiska miljöer både i Sverige och USA. Han är utbildad civilekonom med en bred erfarenhet inom Produktion, Försäljning & Eftermarknad. Idag fungerar Mårten som VD och Marknadschef i Hybricon.

Övriga engagemang:

Funktion Företag Org.nr
Ordförande Lakota Management AB 559112-6577
Ledamot GoTan Rentals AB 559321-5196

Avslutade styrelseuppdrag (de senaste fem åren):

Funktion Företag Org.nr
Ordförande Auricom 559123-6335

 

Sebastian Bauer

Född 1987. CFO sedan feb 2023

Sebastian har erfarenhet av tre år med revision- och rådgivning hos Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München samt två år i Bayer Group, Leverkusen som International Financial Management Trainee och senare i redovisningsfunktionen för Crop Science divisionen av Bayer AG. Sebastian har under de senaste fyra åren haft olika roller bl. a. som vikarierande redovisningschef för VAKIN och som redovisningskonsult för både små- och medelstora företag. Sebastian har genom sina tidigare uppdrag erfarenhet från både stora internationella koncerner samt mindre bolag i olika faser. Sebastian har en B. Sc. i företagsekonomi av Ludwig-Maximilian-universitet (LMU), München och en M. Sc. I företagsekonomi av Umeå universitet.

Övriga engagemang:

Funktion Företag Org.nr
Redovisningskonsult Cloud Redovisning & Administ-ration AB 559188-7780

 

Avslutade styrelseuppdrag (de senaste fem åren): Inga

Innehav i Hybricon: 0 aktier

Revisor

Vid årsstämma den 3 december 2020 valdes Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor. Adressen till Grant Thornton Sweden AB är Västra Esplanaden 17, 903 25 Umeå.